1-888-525-6696

Comprehensive VHUB-USBC2A1CN VersaHub™ SuperSpeed 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) 4-Port Hub – Type A x 2 Type C x 1 & LAN

VersaHub™ SuperSpeed 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) 4-Port Hub – Type A x 2 Type C x 1 & LAN

$55.99

Comprehensive VHUB-USBC2A1CN VersaHub™ SuperSpeed 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) 4-Port Hub – Type A x 2 Type C x 1 & LAN

GTIN: 808447055092 SKU VHUB-USBC2A1CN Category

Product Description

VersaHub™ SuperSpeed 10Gbps (USB 3.2 Gen 2) 4-Port Hub – Type A x 2 Type C x 1 & LAN